Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä:
Momel
Urpiaisentie 16 E 4
90540 OULU
Y-tunnus: 2722542-9

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt:
Momelin henkilökunta
e-mail: info@momel.fi

Rekisterin nimi:
Momel-verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus:
Momelin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa, eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

Rekisterin sisältö:
Etu- ja sukunimi
Osoitetiedot
Sähköpostiosoite
Tilaus- ja laskutustiedot

Asiakkailta kerätään tarkoituksen mukaiset tiedot tilattujen tuotteiden lähettämistä ja laskutusta varten, kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite.

Tietojen luovutus:
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus:
Momelin asiakasrekisteriin ovat oikeutettuja ainoastaan yrityksen oma henkilökunta tai muut henkilöt, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakasrekisteriin pääsy vaatii salasanan käyttöä. Rekisteröitynyt asiakas voi itse muokata omia tietojaan, vaihtamalla ja päivittämällä niitä tarvittaessa ajan tasalle.